All Japan Judo Championships Fukuoka - Event
Date: -
Place: Fukuoka, Japan
Type: National Championships
Comparable competitions:
Results men
U60  
1 Yasuhiko Moriwaki JPN
2 Hatsuyuki Hamada JPN
U65  
1 Yoshiharu Minami JPN
2 Kyosuke Sahara JPN
U71  
1 Kazuo Yoshimura JPN
2 Noriyoshi Gotanda JPN
U78  
1 Shozo Fujii JPN
2 Tsutomu Ikeda JPN
U86  
1 Isamu Sonoda JPN
2 Seiki Nose JPN
U95  
1 Kazuhiro Ninomiya JPN
2 Takafumi Ueguchi JPN
O95  
1 Yasuhiro Yamashita JPN
2 Sumio Endo JPN
Results women
More judo info than you can analyse 24/7! Share your results with your judo network. Become an insider!