Olha Kalnytska Judoka
Olha Kalnytska
UKR
Olha Kalnytska
Competitions - Medal overview
Event
 
National Championships U23 0 1 0
National Championships Cadets 1 0 0
Event National Championships U23
Event National Championships Cadets