Kazakhstan Championships Karaganda - Event

Kazakhstan Championships Karaganda

  • Date: 22 Nov 2008 - 24 Nov 2008
  • Place: Karaganda, Kazakhstan
  • Type: National Championships
  • Comparable competitions:

Judo results

Filter country:

Results men

U60
1 Kanat Baimbetov KAZ
U66
1 Sergey Lim KAZ
2 Damir Issakhanov KAZ
U73
1 Madi Kurymbayev KAZ
U81
1 Duman Aldiyev KAZ
2 Andrey Zaitsev KAZ
U90
1 Murat Kintonov KAZ
2 Timur Bolat KAZ
3 Arslan Mamanov KAZ
U100
1 Maxim Rakov KAZ
O100
1 Ulan Ryskul KAZ
3 Alan Turyssov KAZ
OpenM
1 Yerzhan Shynkeyev KAZ