Turkmenistan Championships Ashkhabad - Event
Date: 11 Feb 2009 - 11 Feb 2009
Place: Ashkhabad, Turkmenistan
Type: National Championships
Comparable competitions:
Results men
U60  
1 Muhamed Artykov TKM
U66  
1 Tore Kurbanov TKM
U73  
1 Rakhim Berkeliyev TKM
U81  
1 Takhir Amandurdyyev TKM
U90  
1 Kuvvat Nuriyev TKM
U100  
1 Bakhtiyar Berdykulov TKM
O100  
1 Hudayberdi Sahatov TKM
Results women
U48  
1 Margarita Filippova TKM
U52  
1 Gulbadam Babamuratova TKM
U57  
1 Zukhra Madraimova TKM
U63  
1 Nasiba Khallyyeva TKM
U70  
1 Maral Sultanova TKM
U78  
1 Firyuza Bekdurdyyeva TKM
O78  
1 Shirin Kubayeva TKM
More judo info than you can analyse 24/7! Share your results with your judo network. Become an insider!