US Cadet Olympics International Spokane - Event
Date: 24 Jun 2018 - 24 Jun 2018
Place: Spokane, United States
Type: International Cadet Tournament
Comparable competitions:
Results men
U50  
1 Tegan Yuasa USA
2 Eric Livshiz USA
3 Robert Yen USA
U55  
1 Conor Uyekawa USA
2 Myles Freeman USA
3 Matthew Uyemura USA
U60  
1 Jason Sakuda USA
2 Max Antoniou USA
3 Manuel Rosenkranz USA
U66  
1 Isaiah Ramirez USA
2 Andy Paguay USA
3 Gianni Lechuga USA
U73  
1 Eric Katrdzhyan USA
2 Trigg Salvador USA
3 Liam McNair USA
U90  
1 Akio Yamada USA
2 Dorian Mellon USA
3 Joseph Lindley USA
Results women
U44  
1 Carli Orozco USA
2 Chinatsu Uyemura USA
U48  
1 Alexa Silao USA
2 Rayna Prasad USA
U52  
1 Noran Elmahroukey USA
2 Marisol Torro USA
3 Sariuna Tsyzhipova USA
U57  
1 Mja Towner USA
2 Anastacia Fucci USA
U63  
1 Sara Golden USA
2 Sharon Wu USA
3 Sadie Forman USA
U70  
1 Julia Simonyan USA
2 Laura May Calinaya USA
3 Tatiana Parker Borrero USA
O70  
1 Natalija Stanojevic USA
2 Asia Borisch USA