JudoInside - Video - Milica CVIJIC (SRB) - Jennifer CZERLAU (HUN) @ U70 - European Cup Cadets Zagreb 2018
Home
Judo videos
Milica CVIJIC (SRB) - Jennifer CZERLAU (HUN) @ U70 - European Cup Cadets Zagreb 2018
Milica Cvijic (SRB) - Jennifer Czerlau (HUN)
10 Mar 2018
© International Judo Federation