JudoInside - Video - David KUKOVICA (SLO) - Nikola PLJEVALJCIC (BIH) @ U90 - European Cup Sarajevo 2019
Home
Judo videos
David KUKOVICA (SLO) - Nikola PLJEVALJCIC (BIH) @ U90 - European Cup Sarajevo 2019
David Kukovica (SLO) - Nikola Pljevaljcic (BIH)
4 May 2019
© International Judo Federation