JudoInside - Video - Distria KRASNIQI (KOS) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 Final - Grand Prix Antalya 2019
Home
Judo videos
Distria KRASNIQI (KOS) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 Final - Grand Prix Antalya 2019
Distria Krasniqi (KOS) - Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ)
5 Apr 2019
© International Judo Federation