JudoInside - Video - Oskari MAKINEN (FIN) - Hiromasa KASAHARA (JPN) @ U81 - World U21 Championships Nassau 2018
Home
Judo videos
Oskari MAKINEN (FIN) - Hiromasa KASAHARA (JPN) @ U81 - World U21 Championships Nassau 2018
Oskari Makinen (FIN) - Hiromasa Kasahara (JPN)
17 Oct 2018
© International Judo Federation