JudoInside - Video - Maryna SLUTSKAYA (BLR) - Yelyzaveta KALANINA (UKR) @ O78 - Grand Prix Zagreb 2018
Home
Judo videos
Maryna SLUTSKAYA (BLR) - Yelyzaveta KALANINA (UKR) @ O78 - Grand Prix Zagreb 2018
Maryna Slutskaya (BLR) - Yelyzaveta Kalanina (UKR)
27 Jul 2018
© International Judo Federation