JudoInside - Video - Yelyzaveta KALANINA (UKR) - Gulzhan ISSANOVA (KAZ) @ O78 - Grand Prix Zagreb 2018
Home
Judo videos
Yelyzaveta KALANINA (UKR) - Gulzhan ISSANOVA (KAZ) @ O78 - Grand Prix Zagreb 2018
Yelyzaveta Kalanina (UKR) - Gulzhan Issanova (KAZ)
27 Jul 2018
© International Judo Federation