Inside Video

Kiyoshi Kobayashi Coimbra 2016Back

interview Nuno Delgado (POR) Taca Kiyoshi Kobayashi

4 Nov 2016

Related judoka and events