JudoInside - Video - Sümeyye AKKUS (TUR) - Distria KRASNIQI (KOS) @ European Championships Montpellier 2014
Home
Judo videos
Sümeyye AKKUS (TUR) - Distria KRASNIQI (KOS) @ European Championships Montpellier 2014
Sümeyye Akkus (TUR) - Distria Krasniqi (KOS)
24 Apr 2014
© International Judo Federation