JudoInside - Video - Altansukh DOVDON (MGL) - Yeldos ZHUMAKANOV (KAZ) @ U66 Bronze - IJF World Masters Guangzhou 2018
Home
Judo videos
Altansukh DOVDON (MGL) - Yeldos ZHUMAKANOV (KAZ) @ U66 Bronze - IJF World Masters Guangzhou 2018
Altansukh Dovdon (MGL) - Yeldos Zhumakanov (KAZ)
15 Dec 2018
© International Judo Federation