JudoInside - Video - Daria BILODID (UKR) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 - Grand Prix Zagreb 2018
Home
Judo videos
Daria BILODID (UKR) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 - Grand Prix Zagreb 2018
Daria Bilodid (UKR) - Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ)
27 Jul 2018
© International Judo Federation