JudoInside - Video - Maryna SLUTSKAYA (BLR) - Yelyzaveta KALANINA (UKR) @ O78 - Grand Slam Abu Dhabi 2016
Home
Judo videos
Maryna SLUTSKAYA (BLR) - Yelyzaveta KALANINA (UKR) @ O78 - Grand Slam Abu Dhabi 2016
Maryna Slutskaya (BLR) - Yelyzaveta Kalanina (UKR)
28 Oct 2016
© International Judo Federation