JudoInside - Video - Naohisa TAKATO (JPN) - Won Jin KIM (KOR) @ U60 - World Championships Rio de Janeiro 2013
Home
Judo videos
Naohisa TAKATO (JPN) - Won Jin KIM (KOR) @ U60 - World Championships Rio de Janeiro 2013
Naohisa Takato (JPN) - Won Jin Kim (KOR)