JudoInside - Video - Avtandili TCHRIKISHVILI (GEO) - Yakhyo IMAMOV (UZB) @ U81 Final - ECCO Judo Team Challenge Europe - Asia 2014
Home
Judo videos
Avtandili TCHRIKISHVILI (GEO) - Yakhyo IMAMOV (UZB) @ U81 Final - ECCO Judo Team Challenge Europe - Asia 2014
Avtandili Tchrikishvili (GEO) - Yakhyo Imamov (UZB)
25 Jan 2014