JudoInside - Video - Rishod SOBIROV (UZB) - Yeldos ZHUMAKANOV (KAZ) @ U66 Bronze - World Championships Astana 2015
Home
Judo videos
Rishod SOBIROV (UZB) - Yeldos ZHUMAKANOV (KAZ) @ U66 Bronze - World Championships Astana 2015
Rishod Sobirov (UZB) - Yeldos Zhumakanov (KAZ)
24 Aug 2015
© International Judo Federation