JudoInside - Video - Ludovic GOBERT (FRA) - Daiki NISHIYAMA (JPN) @ U90 Final - World Cup Vienna 2010
Home
Judo videos
Ludovic GOBERT (FRA) - Daiki NISHIYAMA (JPN) @ U90 Final - World Cup Vienna 2010
Ludovic Gobert (FRA) - Daiki Nishiyama (JPN)
13 Feb 2010