Daiki Nishiyama Judoka

Daiki Nishiyama

Daiki Nishiyama

 • Country:Japan
 • Born:20 November 1990 (27 years)
 • Popularity
Daiki Nishiyama won silver at the 2013 World Championships in Rio and 2010 World Championships in Tokyo. Nishiyama Daiki won the Tournoi de Paris in 2011 and 2016, the Grand Slam in 2011 U90kg. Nishiyama won the Kodokan Cup in Chiba in 2014. He took bronze at the 2015 Grand Slam in Tokyo. He took bronze at the Grand Slam in Tokyo in 2016 and won bronze at the Grand Prix in Düsseldorf in 2017.
 • Gu-Ham Cho (KOR), Kazbek Zankishiev (RUS), Joakim Dvärby (SWE), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Hohhot (2018, CHN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Ramadan Darwish (EGY) - Grand Prix Hohhot (2018, CHN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Hohhot (2018, CHN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Grigori Minaskin (EST) - Grand Prix Hohhot (2018, CHN) - © IJF Media Team, IJF
 • Varlam Liparteliani (GEO), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Zagreb (2017, CRO) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Nils Klever
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Beka Gviniashvili (GEO), Khusen Khalmurzaev (RUS), Daiki Nishiyama (JPN), Mikael Özerler (SLO) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Christian Fidler
 • Beka Gviniashvili (GEO), Khusen Khalmurzaev (RUS), Daiki Nishiyama (JPN), Mikael Özerler (SLO) - Grand Prix Düsseldorf (2017, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Aleksandar Kukolj (SRB), Axel Clerget (FRA), Kenta Nagasawa (JPN), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2016, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN), Alexandre Iddir (FRA), DongHan Gwak (KOR), Varlam Liparteliani (GEO) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN), DongHan Gwak (KOR) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © JudoInside.com, judo news, photos, videos and results
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN), Alexandre Iddir (FRA), DongHan Gwak (KOR), Varlam Liparteliani (GEO) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © JudoInside.com, judo news, photos, videos and results
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2016, FRA) - © Christian Fidler
 • Mashu Baker (JPN), Asley Gonzalez (CUB), DongHan Gwak (KOR), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2015, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2015, JPN) - © Anna Zelonija
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2015, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2015, JPN) - © Anna Zelonija
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2015, FRA) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Varlam Liparteliani (GEO), Kazbek Zankishiev (RUS), Daiki Nishiyama (JPN), Beka Gviniashvili (GEO) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Kazbek Zankishiev (RUS), Varlam Liparteliani (GEO), Daiki Nishiyama (JPN), Beka Gviniashvili (GEO) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN), DongHan Gwak (KOR) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2015, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • DongHan Gwak (KOR), Daiki Nishiyama (JPN), Mashu Baker (JPN), Jae Yun Kim (KOR) - Grand Slam Tokyo (2014, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2014, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Alexandre Iddir (FRA), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2014, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), DongHan Gwak (KOR) - Grand Slam Tokyo (2014, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Yuki Hashimoto (JPN), Ai Shishime (JPN), Miku Tashiro (JPN), Karen Nun Ira (JPN), Kanae Yamabe (JPN), Masashi Ebinuma (JPN), Shohei Ono (JPN), Takanori Nagase (JPN), Mashu Baker (JPN), Ryu Shichinohe (JPN), Daiki Nishiyama (JPN), Daiki Kamikawa (JPN), Kengo Takaichi (JPN), Riki Nakaya (JPN), Haruka Tachimoto (JPN), Megumi Tachimoto (JPN), Nae Udaka (JPN), UNITY (IJF) - World Championships Chelyabinsk (2014, RUS) - © Rafal Burza
 • Masashi Ebinuma (JPN), Shohei Ono (JPN), Takanori Nagase (JPN), Mashu Baker (JPN), Ryu Shichinohe (JPN), Daiki Nishiyama (JPN), Daiki Kamikawa (JPN), Kengo Takaichi (JPN), Riki Nakaya (JPN) - World Championships Chelyabinsk (2014, RUS) - © Rafal Burza
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN), Krisztian Toth (HUN), Khusen Khalmurzaev (RUS), Noël Van 't End (NED) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Krisztian Toth (HUN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN), Krisztian Toth (HUN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Krisztian Toth (HUN), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © Gabi Juan, Hajime Judo
 • Daiki Nishiyama (JPN), Krisztian Toth (HUN) - Grand Prix Budapest (2014, HUN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2014, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2014, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Ciril Grossklaus (SUI), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2014, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Ilias Iliadis (GRE), Noël Van 't End (NED), Zviad Gogotchuri (GEO), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2014, GER) - © Klaus Müller, Watch: https://km-pics.de/
 • Ilias Iliadis (GRE), Noël Van 't End (NED), Zviad Gogotchuri (GEO), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Prix Düsseldorf (2014, GER) - © IJF Media Team, IJF
 • Aaron Hildebrand (GER), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2013, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Aaron Hildebrand (GER), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2013, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Mashu Baker (JPN), Kyu-Won Lee (KOR), Varlam Liparteliani (GEO), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Tokyo (2013, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Cup Prague (2012, CZE) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Cup Prague (2012, CZE) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Team Championships Paris (2011, FRA) - © Mario Krvavac
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Championships Paris (2011, FRA) - © Christian Fidler
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Championships Paris (2011, FRA) - © Christian Fidler
 • Ilias Iliadis (GRE), Daiki Nishiyama (JPN), Asley Gonzalez (CUB), Takashi Ono (JPN) - World Championships Paris (2011, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Ilias Iliadis (GRE) - World Championships Paris (2011, FRA) - © Mario Krvavac
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Championships Paris (2011, FRA) - © Christian Fidler
 • Ilias Iliadis (GRE), Daiki Nishiyama (JPN), Hugo Pessanha (BRA), Roberto Meloni (ITA) - IJF Grand Slam Moscow (2011, RUS) - © IJF Media Team, IJF
 • Ilias Iliadis (GRE), Daiki Nishiyama (JPN) - IJF Grand Slam Moscow (2011, RUS) - © IJF Media Team, IJF
 • Tiago Camilo (BRA), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2011, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Tiago Camilo (BRA), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2011, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Tiago Camilo (BRA), Daiki Nishiyama (JPN) - Grand Slam Paris (2011, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Khurshid Nabiev (UZB) - Grand Slam Paris (2011, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Ilias Iliadis (GRE), Daiki Nishiyama (JPN), Kirill Denisov (RUS), Elkhan Mammadov (AZE) - World Championships Tokyo (2010, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World Championships Tokyo (2010, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Max Schirnhofer (AUT) - World Championships Tokyo (2010, JPN) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © David Finch, Judophotos.com
 • Daiki Nishiyama (JPN), Aaron Hildebrand (GER) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Quedjau Nhabali (UKR), Archil Shinjikashvili (GEO), Grigori Minaskin (EST), Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © IJF Media Team, IJF
 • Daiki Nishiyama (JPN), Dae-Bong Kang (KOR) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © David Finch, Judophotos.com
 • Quedjau Nhabali (UKR), Archil Shinjikashvili (GEO), Grigori Minaskin (EST), Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © Andre de Heus
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © David Finch, Judophotos.com
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © Andre de Heus
 • Daiki Nishiyama (JPN) - World U20 Championships Paris (2009, FRA) - © David Finch, Judophotos.com

Partners

First description Second description Third description Four description
Result City Date
3Chiba4 Nov
3Hohhot27 May
1Fukuoka8 Apr
3Chiba2017
3Düsseldorf2017