Ulviya Veliyeva Judoka

Ulviya Veliyeva

Competitions - Medal overview B S G

  • National Championships Seniors
  • 020
  • National Championships U23
  • 001
  • National Championships Juniors
  • 013
  • National Championships Cadets
  • 001