Yugoslavian Championships Celje - Event
Date: 24 Jan 1981 - 25 Jan 1981
Place: Celje, Yugoslavia
Type: National Championships
Comparable competitions:
Results men
U60  
1 Davor Vukorepa YUG
2 Dragan Jokic YUG
3 Asim Rekic YUG
3 Stefan Cuk YUG
U65  
1 Franc Ocko YUG
2 Dragan Ciganovic YUG
3 Danijel Kisilak YUG
3 Janos Cihi YUG
U71  
1 Vojo Vujevic YUG
2 Jozef Balint YUG
3 Boro Sucak YUG
3 Momir Mijuskovic YUG
U78  
1 Marjan Fabjan YUG
2 Petko Sekulic YUG
3 Slobodan Romanic YUG
3 Fadil Imamovic YUG
U86  
1 Stanko Lopatic YUG
2 Slavko Obadov YUG
3 Anton Leskovar YUG
3 Slobodan Petkovic YUG
U95  
1 Pavel Bajcetic YUG
2 Sreco Petric YUG
3 Dragan Vukovic YUG
3 Rajko Kusic YUG
O95  
1 Ranko Miranovic YUG
2 Zvone Mihalic YUG
3 Cedo Pantic YUG
3 Dragan Kusmuk YUG
OpenM  
1 Slavko Obadov YUG
2 Ranko Miranovic YUG
3 Rajko Kusic YUG
3 Dragan Kusmuk YUG
Results women
More judo info than you can analyse 24/7! Share your results with your judo network. Become an insider!