US Cadet Olympics International Spokane - Event
Date: 18 Jun 2017 - 18 Jun 2017
Place: Spokane, United States
Type: International Cadet Tournament
Comparable competitions:
Results men
U50  
1 Jose Ortega USA
2 Tegan Yuasa USA
3 Matthew Uyemura USA
U55  
1 Max Antoniou USA
2 Jason Sakuda USA
3 Gabe Wrubel USA
U60  
1 Isaiah Ramirez USA
2 Taylor Weber USA
3 Antonio Alvarado USA
U66  
1 Eric Katrdzhyan USA
2 Michael Richardson USA
3 Davit Aghasaryan USA
U73  
1 Liam Wright USA
2 Jackson Butler USA
3 Liam McNair USA
U81  
1 Benjamin Levin USA
2 Carson Lorenz USA
3 Dylan Smart USA
U90  
1 Akio Yamada USA
2 Dorian Mellon USA
O90  
1 Benjamin Duran USA
Results women
U48  
1 Rayna Ojas USA
2 Alexa Silao USA
U52  
1 Sariuna Tsyzhipova USA
2 Wen Suko USA
3 Stella Davison USA
U57  
1 Elizabeth Wright USA
2 Noelle Acosta USA
3 Sadie Forman USA
U63  
1 Taylor Peercy USA
U70  
1 Julia Simonyan USA
2 Reagan Johnson USA
3 Nancy Rodriguez USA
O70  
1 Janiece Alcocer USA
2 Callista Behm USA